Net als de geëngageerde inzet van de medewerkers, is de organisatie van de logistiek, zowel voor als tijdens en na het afwasproces van het grootste belang.

Vaatwas is geen geïsoleerde activiteit. De vaatwasafdeling is het kruispunt van de retourlogistiek en de geordende uit-logistiek. Alle processen dienen er naadloos aan te sluiten op de andere bedrijfs- en productieprocessen. Concreet houdt dit in dat de logistieke aspecten inzake verpakking, stapeling, intern transport, volgrode van behandeling, … volledig compatibel zouden moeten zijn met het gebruik in andere bedrijfsprocessen. De vaatwasafdeling is immers dé voorbereiding van de volgende productie.
De conclusie is dus duidelijk: de vaatwasafdeling is een zeer belangrijke spil in organisatie, maar is tegelijk ook zeer gevoelig voor "verborgen kosten".

Het is precies door het voortdurend verplaatsen, omstapelen, en nutteloos manipuleren van het materiaal dat deze kosten ontstaan. Het remediëren hiervan heeft bijgevolg een directe reductie van de kosten tot gevolg.  

Een ander onvoldoende erkend aspect is het risico voor de hygiëne. Zoveel te meer manipulaties, zoveel te meer risico op contaminatie. Onnodig te zeggen dat dit ten allen prijze dient vermeden te worden. 

Lees hier verder.

Comments