Feasibility study

Wij gaan er niet per definitie van uit dat uw afwasafdeling niet naar behoren werkt. Wanneer het procesverloop niet volledig transparant is of door de bedrijfsleiding niet meteen wordt aangevoeld, stellen wij voor een beperkte voorafgaande haalbaarheidsstudie (Feasibility study) te doen.

Dit heeft 2 voordelen:

Op de eerste plaats biedt deze summiere doorlichting u tegen beperkte kosten een eerste zicht op het functioneren van uw afwasafdeling en op de belangrijkste vastgestelde knelpunten.

Daarnaast geeft het de mogelijkheid een daarop volgende audit meer gericht te laten uitvoeren en te focussen op basis van tijdens de Feasibility study vastgestelde knelpunten.

Management briefing

Wij opteren er voor de resultaten van onze Feasibility study steeds te laten vervolgen door een management briefing. Hierin wordt aan het betrokken management gerapporteerd over dit voorafgaand onderzoek en wordt er interactief bepaald welk vervolgtraject er kan worden voorzien.

Audit

Om effectieve veranderingstrajecten in de afdelingen te kunnen voorstellen, is een uitgebreide audit de volgende logische stap.

Tijdens deze audit doen wij niet alleen de nodige vaststellingen op de werkvloer en interviews met betrokken medewerkers en kaderleden, maar bestuderen wij eveneens de positie van de afdeling in het gehele bedrijfsproces en passen we een grondige risicoanalyse toe van de afdeling binnen het gehele bedrijf.

Advies

Uit deze audit vloeien uiteraard een groot aantal aanbevelingen voort. Hierbij houden wij steeds rekening met de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van de voorgestelde maatregelen. Daarom maken wij voor elk voorstel zo nodig ook een time-schedule en een kosten-baten analyse. Zo weet u vooraf hoe een eventuele investering in deze afdeling zichzelf zal terugbetalen en hoe u besparingen kan realiseren.

Implementatie

Vaatwas is zeker niet de corebusiness. Hierdoor beschikt men in het bedrijf vaak niet of zeker onvoldoende knowhow op het vlak van vaatwas. Totale implementatie van de voorgestelde en goedgekeurde maatregelen, of begeleiding bij de invoering ervan is ook een door ons geleverde service.

Opleiding

Met goed opgeleide medewerkers bereik je betere resultaten.

Opleidingen binnen de afwasafdeling zijn nodig op meerdere terreinen:

  • Voedselveiligheid en hygiëne
  • Ergonomie
  • Techniek van de afwasinstallaties
  • Eerstelijnsinterventies
  • Kennis van procedures, kwaliteitsnormen, rapporteringen, attesteringen enz
  • ...

Onze diensten werken een uitgekiend programma uit en zorgen voor de nodige content.

Opvolging en bijsturing

Onnodig te zeggen dat na het opstarten van de verbeterde werkwijzes en nieuwe procedés een regelmatige opvolging en bijsturing noodzakelijk is. Regelmatig toetsen is de boodschap, en snel ingrijpen wanneer wordt vastgesteld dat bepaalde dingen verwateren. Uiteraard dient ook bijgestuurd wanneer bepaalde genomen maatregelen andere dan de beoogde effecten blijken te hebben.

Contingency Plan

In sommige organisaties is de afwasafdeling zo cruciaal, dat men zich niet kan veroorloven zelfs maar gedurende een beperkte tijdsspanne down te zijn. In dergelijke gevallen moet men op noodprocedures en uitwijkmogelijkheden kunnen terug vallen om de continuïteit van de productie niet in gevaar te brengen. Door hun stevige verankering in het afwasgebeuren zijn FLELUX Consultants uw aangewezen partners om een sluitend Contingency Plan uit te werken.

Afstemming met leveranciers

Leveranciers van machines, apparatuur en chemie kunnen voor een afwasafdeling zeer belangrijke partners zijn. Veel te vaak eindigen de contacten na een afgesloten verkoop, en wordt van deze knowhow geen verder gebruik gemaakt.

FLELUX Consultants hebben contacten met de belangrijkste producenten, en kennen de meerwaarden, die deze eventueel aan hun klanten kunnen aanbieden. Een goed overleg kan er toe bijdragen dat processen beter en eventueel zelfs kostengunstiger kunnen verlopen. 

Comments