Wat doen wij voor u?

Werkterrein

FLELUX consultants zijn actief in alle organisaties, waar het volume aan te behandelen vaatwerk een dergelijke dimensie heeft gekregen, dat het wassen ervan een substantieel bedrijfsproces is geworden.

Vanzelfsprekend is dit het geval in het klassieke restauratiegebeuren:

Bedrijfscatering, eventcatering, cafetaria's en selfservices.

Steeds meer collectiviteiten zoals scholen, internaten en kantines beginnen aandacht te hebben voor de aanpak in hun vaatwasafdelingen. Ze worden zich bewust van de enorme kostenpost, die deze afdeling toch betekent, versus het resultaat van de output en de gevolgen naar de upstream productie.

Zorginstellingen besteden steeds meer aandacht aan enerzijds de kwaliteitszorg, en anderzijds de inperking van de kosten. Beide aspecten komen in de afwasafdeling aan bod. De kwalitatieve output van de vaatwasafdeling bepaalt in belangrijke mate de maaltijdbeleving van de patiënten. Daarnaast heeft men oog voor de vaak toenemende kosten uit de vaatwasafdelingen. De hamvraag wordt dan: ‘Via welke ingrepen kunnen we met lagere kosten een betere output genereren?’ 

Ook de industrie is ons werkterrein: enorme volumes van alle mogelijke industriële recipiënten, hulpmiddelen en ook duurzame verpakkingen dienen dagelijks afgewassen te worden. Onder invloed van industrienormen en voorschriften van bijvoorbeeld de Amerikaanse ‘Food and Drugsadministration’ of de British Retail Consortium (BRC) dienen steeds zwaardere controles doorgevoerd te worden. Met daaraan gekoppeld een in alle opzichten beter productie apparaat.

Services

FLELUX Consultants brengen steeds hun enorme, door ervaring verrijkte bagage mee bij elk nieuw project.

Elk trajectresultaat mondt dan ook steeds uit in daadwerkelijk bruikbare, concrete en werkbare adviezen voor de optimalisatie van uw afwasprocessen, zowel op korte als op langere termijn.

Wij rapporteren klaar en duidelijk:

Hoe de afwasafdeling op dit ogenblik werkt op het vlak van:

  • efficiëntie
  • inzet van mensen en middelen
  • voedselveiligheid
  • kwaliteit van de output
  • logistiek

Wat uw afwasafdeling u kost.

Op welke vlakken u kan optimaliseren

Welke logistieke ingrepen u kan doen om het geheel vlotter te laten verlopen binnen uw totale organisatie

Hoe uw afwasafdeling presteert in vergelijking met andere gelijkaardige afwasunits
Wat u eventueel (meer) mag verwachten van uw leveranciers van machines en chemie
Welke stuurtabellen u kan gebruiken

Welke KPI’s er periodiek dienen behaald te worden
   

 

Zo nodig begeleiden wij u en uw medewerkers zelf in vervolgtrajecten zoals de daadwerkelijke implementatie van nieuwe procedures en werkwijzen, zoals ontkoppelde vaat. 

Comments