Ontkoppelde vaat is meer dan een modekreet!
In essentie komt deze werkwijze hierop neer, dat het gebruik van vaatwerk en te wassen recipiënten in de bedrijfsprocessen enerzijds, en de reiniging ervan na gebruik anderzijds, volkomen of zo maximaal mogelijk van mekaar losgekoppeld wordt.

Het grote voordeel van ontkoppelde vaat is dat deze aanpak de wasafdeling in staat stelt zich optimaal te organiseren en op de meest efficiënte en rendabele manier te werken. Het is immers niet langer de druk van de andere afdelingen, die de wasafdeling domineert.

De omschakeling naar een wijze van ontkoppelde vaat dient echter met de grootste voorzichtigheid te gebeuren. De productie mag immers op geen enkel moment in moeilijkheden komen.  

Een aantal belangrijke calculaties zijn bij de systeemopzet noodzakelijk:

-1: Welke kostenreducties kan men bereiken in de wasafdeling door de hierdoor haalbare betere organisatie en vooral het optimaliseren van de inzet van mensen en middelen?

-2: Welke investeringen dienen te gebeuren om deze nieuwe werkwijze, en dus ook deze besparingen mogelijk te maken?

-3: Wat is het resultaat wanneer men de kosten en baten in een balans brengt en tegenover mekaar afweegt?

flelux Consultants zijn erg vertrouwd met deze oefeningen en calculaties. Zij zijn de aangewezen partner om hierbij deskundig en objectief te assisteren.

 

Merk op:

Van ontkoppelde vaat naar outsourcing van de vaatwas is nog slechts een kleine stap!

Deze mogelijkheid moet zeker overwogen worden, wanneer het volume van de vaatwas, of de diversiteit ervan, de toch zeer belangrijke investering in apparatuur en de kosten van een uitgebreide personeelsbezetting niet verantwoordt. Dat wordt dan een "Make or Buy Decision"!

Aarzel niet ons hierover meer inlichtingen of verduidelijking te vragen. flelux Consultants  zijn graag ter beschikking. 

Comments